+49 (0) 7231 41 94 58-0 info@schenkspedition.de

IMPRINT

Address

Schenk Spedition & Transporte GmbH

Mannheimer Str. 18

DE-75179 Pforzheim

 

Communication

Tel.: +49 7231 419458

Fax: +49 7231 419458 99

E-Mail: info@schenkspedition.de

www.schenkspedition.de

 

Register court entry:

Amtsgericht Mannheim, HRB 712725

 

Chief Executive Officer: Eugen Schenk

 

VAT ID number:

DE 278947323

Schenk Spedition & Transporte GmbH
Mannheimer Str. 18
D-75179 Pforzheim

Phone: +49 (0) 7231 4194580
Fax: +49 (0) 7231 419458 – 99

 

 

Chief Executive Officer:
Eugen Schenk

VAT ID Number:
DE 278947323

Register Court Entry:
Mannheim, HRB 712725

Schenk Spedition & Transporte GmbH
Mannheimer Str. 18
D-75179 Pforzheim

Phone: +49 (0) 7231 4194580
Fax: +49 (0) 7231 419458 – 99

 

 

Chief Executive Officer:
Eugen Schenk

VAT ID Number:
DE 278947323

Register Court Entry:
Mannheim, HRB 712725